Taiwan är en högteknologisk och utsatt ö i Stilla Havet. Varje år sker ungefär 150 jordbävningar och tre fyra större tyfoner sveper över ön – ofta  med stor förödelse. Svenske Ebbe Strandell och hans superdator jobbar mot katastrofen.

Ebbe Strandell arbetar på Taiwans nationella beräkningscenter där han med hjälp av superdatorer planerar hur öns invånare bättre ska kunna skyddas mot jordbävningar och katastrofer.

Allt började med att Ebbe för två år sedan var i Taiwan som utbytesstudent. Efter att han sedan i Sverige blivit klar med sina civilingenjörsstudier åkte han tillbaka och började arbeta som programmerare på National Center for High-Performance Computing. Arbetsplatsen ligger i Hsinchu, strax söder om huvudstaden Taipei.

Här arbetar han i statens tjänst med att planera hur resurser effektivast ska användas i olika typer av övervakningssystem. Mest tid lägger han på att programmera Java i opensourceprogrammet Data Turbine.

Utmaningen är att se till att olika typer av indata från nivåmätare, termometrar och övervakningskameror hamnar på rätt ställe, och blir hanterbar också i framtiden. Som medieteknikingenjör planerar han även hur data från övervakningssystemen ska visualiseras.
– Det är mycket data men problemet är inte mängden, utan att se till att den framtidssäkras,  säger Ebbe Strandell.

Anledningen till att man vill kunna gå tillbaka i tiden är för att se hur ett visst område drabbats av tidigare tyfoner och om en ny är på ingång. På så vis kan myndigheterna på ett tidigt stadium få koll på ett tänkbart framtida läge, och kan tidigt sätta in resurser för att motverka skador.

Medan Ebbe planerar för datahantering är det bevakningscentralen i Taipei som i praktiken har koll på dammarna, floderna, vägarna och viktiga byggnader. Övervakningen kan också ge en lägesbeskrivning redan innan första hjälpinsatsen
är på plats.